FFFS 2007:7

Föreskrifter om emittenters skyldighet att lämna årlig information

Upphävd 2012-07-01 se FFFS 2012:4

Sammanfattning

Föreskriften riktar sig till företag vars finansiella instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad. FI ställer krav på företagen att årligen sammanställa den information de till följd av upptagandet har offentliggjort under de senaste tolv månaderna. I reglerna beskrivs även hur och när ett dokument med denna information ska offentliggöras.

Dokument

Laddar sidan