FFFS 2011:31

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:17) om svenska försäkringsbolags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:13 , ändring av FFFS 2008:17

Sammanfattning

Med ändringarna anpassas regelverket till den nya försäkringsrörelselagen och träder i kraft den 1 maj 2011. ändr. 2011:31

Dokument

Laddar sidan