FFFS 2013:18

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:17) om svenska försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:13 , ändring av FFFS 2008:17

Sammanfattning

  1. Ändringen innebär att föreskrifterna anpassas till den terminologi som ändrats i lagen om investeringsfonder. ändr. 2013:18

Dokument

Laddar sidan