FFFS 2014:35

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:17) om svenska försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:13 , ändring av FFFS 2008:17

Sammanfattning

Finansinspektionen har ändrat föreskriften FFFS 2008:17 på grund av nya statistikkrav från EU.

I september 2014 började en ny version av EU:s national- och regionalräkenskapssystem, ESA 2010 (European System of Accounts 2010), tillämpas. De nya statistikkraven påverkar försäkringsföretagens skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning. Statistiken ska sektorindelas på ett nytt sätt. Dessutom ska depåförsäkring särredovisas på vissa poster. Ändringarna berör rapporteringsblanketterna och anvisningarna.

Ändringsföreskriften FFFS 2014:35 träder i kraft den 15 december 2014. ändr. 2014:35

Dokument

Laddar sidan