FFFS 2008:17

Föreskrifter om svenska försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:13

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar försäkringsföretags skyldighet att rapportera till Statistiska centralbyrån (SCB).

Försäkringsföretag med en balansomslutning som överstiger 1 miljard kronor ska rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning kvartalsvis. Försäkringsföretag med en balansomslutning som överstiger 100 miljoner kronor ska rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning årsvis. Försäkringsföretag med en balansomslutning på mindre än 100 miljoner kronor undantas från rapportering till SCB.

Rättelse

Det finns skrivfel i bilagorna 1 och 2. Se rättelseblad nedan.

Ändringar i grundförfattningen

Finansinspektionen har ändrat föreskriften FFFS 2008:17 på grund av nya statistikkrav från EU.

I september 2014 började en ny version av EU:s national- och regionalräkenskapssystem, ESA 2010 (European System of Accounts 2010), tillämpas. De nya statistikkraven påverkar försäkringsföretagens skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning. Statistiken ska sektorindelas på ett nytt sätt. Dessutom ska depåförsäkring särredovisas på vissa poster. Ändringarna berör rapporteringsblanketterna och anvisningarna.

Ändringsföreskriften FFFS 2014:35 träder i kraft den 15 december 2014. ändr. 2014:35

  1. Ändringen innebär att föreskrifterna anpassas till den terminologi som ändrats i lagen om investeringsfonder. ändr. 2013:18

Med ändringarna anpassas regelverket till den nya försäkringsrörelselagen och träder i kraft den 1 maj 2011. ändr. 2011:31

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan