FFFS 2021:14

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

Föreskrifterna ändras så att vissa bestämmelser inte tillämpas på värdepappersbolag – med undantag för de som fortsättningsvis ska tillämpa tillsynsförordningen (575/2013/EU) – och att vissa värdepappersbolag ska offentliggöra vissa uppgifter enligt värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU) i kapitaltäckningsanalysen i årsredovisningen. Även mindre redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:14

Dokument

Laddar sidan