FFFS 2010:2

Allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad

Upphävd 2017-01-01 se FFFS 2016:33

Sammanfattning

Nya lån med bostad som pant bör inte överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde. De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2010.

De nya reglerna gäller enbart nya lån eller utökning av befintliga lån med bostad som pant. Omskrivning av befintliga lån eller nya krediter som ersätter tidigare som lämnats av ett annat företag omfattas inte, så länge krediten inte utökas.

Reglerna ska motverka att banker och andra kreditinstitut använder högre belåningsgrader som konkurrensmedel. Allt för hög skuldsättning gör låntagare sämre rustade för svängningar på bostadsmarknaden och ekonomin. De nya reglerna ska i stället öka incitamenten för hushåll att begränsa sina skulder och därmed skapa bättre skydd för framtiden.

Dokument

Laddar sidan