FFFS 2018:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Gäller från 2018-05-01 , ändring av FFFS 2010:3

Sammanfattning

Med anledning av att lagen om betaltjänster ändras den 1 maj 2018, då det införs nya typer av betaltjänster, ändrar FI bland annat reglerna om styr- och kontrollformer samt reglerna om vad som ska ingå i en ansökan om tillstånd respektive om undantag från tillståndsplikt enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Ändringarna är ett led i genomförandet av EU:s andra betaltjänstdirektiv som medför nya krav för betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. ändr. 2018:6

Dokument

Laddar sidan