FFFS 2011:36

Föreskrifter om information som gäller skadeförsäkring

Upphävd 2012-04-01 se FFFS 2011:39

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar hur skadeförsäkringsföretagen ska informera försäkringstagarna och dem som erbjuds teckna försäkring och vad informationen ska innehålla.

Försäkringsrörelselagen, försäkringsavtalslagen och distansavtalslagen ställer krav på företagen när det gäller att lämna såväl förköpsinformation som information under försäkringens löptid. Föreskrifterna reglerar bl.a. att ett försäkringsföretag tydligt ska ange sitt namn i all information till försäkringstagarna och dem som erbjuds att teckna skadeförsäkring. Detta gäller även försäkringar från försäkringsföretaget som ingår i eller erbjuds i samband med produkter och tjänster från andra företag, exempelvis s.k. märkesförsäkringar.

Informationsskyldigheten gäller i viktiga fall för såväl svenska försäkringsföretag som utländska försäkringsgivare. I de fall försäkringstagaren eller den som erbjuds teckna försäkring företräds av en försäkringsförmedlare, får försäkringsföretaget i stället lämna informationen till försäkringsförmedlaren. I sådana fall är det försäkringsförmedlarens skyldighet att se till att informationen når mottagaren.

De förändringar som gjorts av föreskrifterna består enbart av anpassningar till den nya försäkringsrörelselagen. Föreskrifterna upphäver FFFS 2007:9.

Dokument

Laddar sidan