FFFS 2011:55

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2009:8) om fortsatt tillämpning av övergångsregler om kapitalbaskrav och offentliggörande av information

Gäller från 2011-12-12

Sammanfattning

Finansinspektionen upphäver Finans­inspektionens allmänna råd (FFFS 2009:8) om fortsatt tillämpning av övergångsregler om kapitalbaskrav och offentlig­görande av information.

De allmänna råden upphävs eftersom motsvarande bestämmelser numera finns i 5 § lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och i 31 a § förordningen (2006:1553) om kapitaltäckning och stora exponeringar. Enligt den sistnämnda bestämmelsen gäller övergångsregeln fram till den 31 december 2012. Enligt förslag från EU-kommissionen kommer övergångsregeln att förlängas till den 31 december 2015. Upphävandet av de allmänna råden innebär därmed ingen ändring i sak.

Dokument

Laddar sidan