FFFS 2011:8

Föreskrifter om försäkringsklasser

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:8

Sammanfattning

Föreskrifterna anger vilka liv- och skadeförsäkringsklasser som försäkringsföretagen ska använda vid ansökan om tillstånd att bedriva skadeförsäkrings- respektive livförsäkringsrörelse.

De förändringar som gjorts av föreskriften avser anpassningar till den nya försäkringsrörelselagen. Föreskrifterna upphäver FFFS 2000:13.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringen innebär att föreskrifterna anpassas till den terminologi som ändrats i lagen om investeringsfonder. ändr. 2013:21

Dokument

Ändringar

Laddar sidan