FFFS 2013:21

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:8) om försäkringsklasser

Upphävd 2016-01-01 se FFFS 2015:8 , ändring av FFFS 2011:8

Sammanfattning

Ändringen innebär att föreskrifterna anpassas till den terminologi som ändrats i lagen om investeringsfonder. ändr. 2013:21

Dokument

Laddar sidan