FFFS 2019:15

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2019-06-25 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Ändringarna innebär att det införs ett antal nya krav på information i årsberättelserna för att stärka aktieägares rättigheter. Ändringarna börjar gälla den 25 juni 2019, men tillämpas första gången för årsberättelser som lämnas under 2020. ändr. 2019:15

Dokument

Laddar sidan