FFFS 2019:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Gäller från 2019-06-15 , ändring av FFFS 2013:9

Sammanfattning

Med anledning av ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar inför FI följdändringar. Det innebär att hänvisningar till paragrafer som har upphävts tas bort.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2019. ändr.2019:4

Dokument

Laddar sidan