FFFS 2014:11

Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Upphävd 2021-11-01 se FFFS 2021:29

Sammanfattning

Med anledning av den nya metoden för beräkning av ränteskillnadsersättning i 36 § konsumentkreditlagen (2010:1846) lämnar Finansinspektionen nya allmänna råd. Syftet är att vägleda företagen hur de bör beräkna ränteskillnadsersättning med utgångspunkt i räntan på bostadsobligationer och därmed främja en enhetlig tillämpning av lagbestämmelsen. Därutöver överförs Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:47) om krediter i konsumentförhållanden i huvudsak oförändrade, frånsett vissa språkliga justeringar.

De allmänna råden träder i kraft den 1 juli 2014, samtidigt som de allmänna råden (FFFS 2011:47) om krediter i konsumentförhållanden upphör att gälla.

Dokument

Laddar sidan