FFFS 2015:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Gäller från 2015-03-31 , ändring av FFFS 2014:12

Sammanfattning

FI inför ett undantag från de krav som finns i artikel 129.1 c) i tillsynsförordningen, genom en ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

FI inför undantaget för att undvika de koncentrationsproblem på den svenska marknaden som man skulle riskera om utgivarna av säkerställda obligationer var hänvisade till endast ett fåtal derivatmotparter.

Eba har yttrat sig över FI:s beslut och finner att det är berättigat.

Föreskriftsändringen träder i kraft den 31 mars 2015. ändr. 2015:3

Dokument

Laddar sidan