FFFS 2020:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Upphävd 2021-10-15 se FFFS 2021:32 , ändring av FFFS 2014:33

Sammanfattning

FI har beslutat att sänka buffertvärdet till 0 procent. Det görs i förebyggande syfte, för att motverka kreditåtstramningar till följd av den senaste utvecklingen av coronaviruset och spridningen av covid-19 och dess effekter på samhällsekonomin. En lägre buffert minskar sannolikheten att svenska banker hamnar i en situation där bindande kapitalkrav begränsar dess förmåga och vilja att låna ut till företag och hushåll.

Ändringarna börjar gälla omedelbart, det vill säga den 16 mars 2020. ändr. 2020:2

Dokument

Laddar sidan