FFFS 2014:7

Föreskrifter och allmänna råd om villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett försäkringsföretag

Upphävd 2016-02-05 se FFFS 2015:8

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för försäkringsföretag och preciserar de krav på språkkunskaper, utbildning och erfarenhet som ska vara uppfyllda av den som ska tjänstgöra som aktuarie i företaget enligt 5 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Finansinspektionen ställer krav på att aktuarien ska ha en grundutbildning som innehåller minst 120 högskolepoäng, motsvarande två års heltidsstudier, i matematik och matematisk statistik och därutöver en masterexamen i försäkringsmatematik. Finansinspektionen ställer även krav på att aktuarien ska ha tillräckliga kunskaper i svenska språket och att han eller hon under minst tre av de senaste sju åren har arbetat praktiskt med sådana arbetsuppgifter som ingår i befattningen.

Dokument

Laddar sidan