FFFS 2015:11

Finansinspektionens föreskrifter om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för pensionsstiftelser

Upphävd 2019-12-15 se FFFS 2019:19

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för pensionsstiftelser och ersätter Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:16) om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för institut som driver tjänstepensionsverksamhet.

Bestämmelsernas innehåll överensstämmer huvudsakligen med tidigare föreskrifter på området, men de anpassas till vad som bedöms vara särskilt relevant för pensionsstiftelser. Det gäller dels anknytningen till de pensionsåtaganden som stiftelsen är avsedd att trygga, dels faktorer som kan påverka den finansiella risken hos stiftelsen.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2016.

Dokument

Laddar sidan