FFFS 2015:15

Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse

Upphävd 2018-05-01 se FFFS 2018:5

Sammanfattning

De allmänna råden ersätter Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2013:11) om rapportering av händelser av väsentlig betydelse. Ändringarna innebär att råden inte längre omfattar försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar. För dessa företag gäller i stället Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse.

Enligt råden bör företag under tillsyn rapportera händelser som kan äventyra företagens stabilitet eller skyddet av kundernas tillgångar till Finansinspektionen.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2016.

Dokument

Laddar sidan