Varning för Ashton Trading

2006-03-13

Företaget Ashton Trading har inte tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige, och står alltså inte under FI:s tillsyn.

Representanter för Ashton Trading värvar per telefon investerare i Sverige. Företaget presenteras på hemsidor (ashtontrading.com) utan att det anges något kontor eller någon adress i Sverige. Företaget uppger följande adresser:

  • 300 West Plaza Mayor, Centro Padre Pio, Office #6, Rohmoser, San Jose, Costa Rica
  • The International Business Center, Room 201, 23rd Floor, 105 Dun Hua South Road, Section 2, Taipei 106, Taiwan, R.O.C.
Enligt uppgifter från kunder har representanter för bolaget erbjudit kunden att köpa amerikanska aktier i ett OTC-bolag.

Dnr 06-1357-331

Laddar sidan