Varning för Nippon Financial Partners

2011-11-11

Finansinspektionen varnar investerare och andra att handla med finansiella företag som inte har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Nippon Financial Partners har inte tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under Finansinspektionens tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet avseende Nippon Financial Partners har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.

Nippon Financial Partners presenteras på webbplats (www.nipponfp.com) och använder följande adress: 20F Otemachi Nomura Bldg., 2-1-1, Otema-chi, Chiyoda-ku, 100-0005 Tokyo, Japan.

Representanter för Nippon Financial Partners kontaktar per telefon investerare och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i ett amerikanskt OTC-bolag, World Wide Child Care Corp. (WWCC) tidigare International Child Care Corp. Kunden ska dock i förskott betala en avgift, (Legend Conversion Charge per Share). Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri (advance fee fraud).

Samtliga företag med tillstånd finns i Företagsregistret.

Laddar sidan