Varning för Norwich Securities Corporation, NSC

2011-11-11

Finansinspektionen varnar investerare och andra att handla med finansiella företag som inte har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Norwich Securities Corporation, NSC har inte tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under Finansinspektionens tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet avseende Norwich Securities Corporation, NSC har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.

Nippon Financial Partners presenteras på webbplats (www.norwichsecurities.com) och använder följande adress: 10 Anson Road, #16-16/5785 International Plaza, Singapore 079903.

Representanter för Norwich Securities Corporation, NSC kontaktar per telefon investerare och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i ett amerikanskt OTC-bolag, Montavo Inc. (MTVO). Kunden ska dock i förskott betala en avgift, (Uplifting Fee .3 EUR per share). Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri (advance fee fraud).

Samtliga företag med tillstånd finns i Företagsregistret.

Laddar sidan