Varning för Eaton Capital Americas

2012-07-26

Finansinspektionen varnar investerare och andra att handla med finansiella företag som inte har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Eaton Capital Americas har inte tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under Finansinspektionens tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet avseende Eaton Capital Americas har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.

Eaton Capital Americas presenteras på webbplats (www.eatoncapitalamericas.com) och använder följande adresser:

  • Bank Centre, Citibank Torony 1054, Szabadsag ter 7 Budapest, Hungary.
  • Guatemala Citibank Tower, 3A Avenida 13-78, Zona 10, Torre Citibank, 8vo Nivel, Guatemala, 01010 Guatemala.

Representanter för Eaton Capital Americas kontaktar per telefon investerare och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i ett amerikanskt OTC-bolag. Kunden ska dock i förskott betala en avgift ("Restriction Fee Per Share"). Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri (advance fee fraud).

Samtliga företag med tillstånd finns i Företagsregistret.

Laddar sidan