Varning för Stateside Capital, LLC

2012-03-12

Finansinspektionen varnar investerare och andra att handla med finansiella företag som inte har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Stateside Capital, LLC har inte tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under Finansinspektionens tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet avseende Stateside Capital, LLC har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.

Stateside Capital, LLC presenteras på webbplats (www.statesidecapital.us) och använder följande adress: 247 Penn Plaza, New York, NY 10001.

Representanter för Stateside Capital, LLC kontaktar per telefon investerare och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i ett amerikanskt OTC-bolag. Kunden ska dock i förskott betala en avgift. Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri (advance fee fraud).

Samtliga företag med tillstånd finns i Företagsregistret.

Laddar sidan