Varning för Caltherm Co. Private Equity LLC / American Committee of Regulation and Liquidation on Private Ventures

2014-05-16

Finansinspektionen (FI) varnar investerare och andra att handla med finansiella företag som inte har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse.

Caltherm Co. Private Equity LLC har inte tillstånd från FI att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står därmed inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet avseende Caltherm Co. Private Equity LLC har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land.

Enligt uppgift kontaktar representanter för Caltherm Co. Private Equity LLC svenska investerare per telefon och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i amerikanska OTC-bolag. Kunden ska i förskott betala en avgift för att kunna genomföra affären. Detta verkar vara ett så kallat avgiftsbedrägeri. De hänvisar även till den falska myndigheten Committee of Regulation and Liquidation on Private Ventures för att öka sin trovärdighet.

Caltherm Co. Private Equity LLC presenteras på webbplats (www.calthermco.com) och använder följande kontaktuppgifter:

18 William Street, New York, NY
United States 10005
Tel: +1 646 568 7845
Fax: + 1 646 390 6427
E-post: This is a mailto link

Committee of Regulation and Liquidation on Private Ventures använder följande kontaktuppgifter:

1020 19th Street Northwest Washington
DC 20036
United States

Laddar sidan