Varning för Shenzhen Commodity Exchange, SZCOX

2014-03-14

Finansinspektionen varnar investerare och andra att handla med finansiella företag som inte har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse.

Herrington Global har inte tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står därmed inte under Finansinspektionens tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet avseende Herrington Global har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.

Enligt uppgift kontaktar representanter för Herrington Global svenska investerare per telefon och erbjuder handel med råvaror på en börs som inte finns, Shenzhen Commodity Exchange, SZCOX.

Herrington Global presenteras på webbplats (www.herrington-global.com) och använder följande kontaktuppgifter:

Taikoo Business Center
West Tower
971/B Kings’ Road
Quarry Bay, Hong Kong
E-post: This is a mailto link, This is a mailto link, This is a mailto link, This is a mailto link

Shenzhen Commodity Exchange, SZCOX presenteras på webbplats (www.szcox.org) och använder följande kontaktuppgifter:

Huameiju Business Center
Xixiang Avenue 113
Bao’an, Shenzhen, Guangdong
Kina
E-post: This is a mailto link, This is a mailto link, This is a mailto link

Laddar sidan