Varning för BR Consulting Group Ltd / BRFXtrade

2018-06-12

Finansinspektionen (FI) har fått uppgifter om att representanter som utger sig för att företräda BR Consulting Group Ltd / BRFXtrade erbjuder svenska investerare att handla med värdepapper.

BR Consulting Group Ltd / BRFXtrade existerar inte enligt FI:s efterforskningar. BR Consulting Group Ltd / BRFXtrade har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller någon annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för BR Consulting Group Ltd / BRFXtrade har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. BR Consulting Group Ltd / BRFXtrade) har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra för att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd finns på www.fi.se.
under Företagsregistret.

BR Consulting Group Ltd / BRFXtrade har en webbplats (www.brfxtrade.com) och använder följande kontaktuppgifter:

Griffith Corporate Centre
Suite 305
PO Box 1510
Beachmont Kingston
St Vincent och Grenadinerna

Telefon: +44 203 769 2091
Mejl: support@brfxtrade.com

Laddar sidan