Varning för Kronosinvest

2019-10-18

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för
att företräda Kronosinvest erbjuder svenska investerare handel med
värdepapper.

Kronosinvest existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Kronosinvest har inte
tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet
i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande
verksamhet för Kronosinvest har heller inte anmälts till Finansinspektionen
från något annat EES-land. Kronosinvest har inte heller tillstånd att driva
finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att
de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att
driva finansiell verksamhet.

Kronosinvest har en webbplats (https://kronosinvest.co/) och använder
följande kontaktuppgifter:

Mejl: support@kronosinvest.co

Laddar sidan