Varning för ProuFX

2019-12-17

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för
att företräda ProuFX erbjuder svenska investerare handel med värdepapper.

ProuFX existerar inte enligt FI:s efterforskningar. ProuFX har inte tillstånd
från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i
Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande
verksamhet för ProuFX har heller inte anmälts till Finansinspektionen från
något annat EES-land. ProuFX har inte heller tillstånd att driva finansiell
verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har
sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att
driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på
www.fi.se under Företagsregistret.

ProuFX har en webbplats (https://proufx.com/) och använder följande
kontaktuppgifter:

Telefon:
+442038076527

Mejl: support@proufx.info
verification@proufx.info

Laddar sidan