Varning för Brock Holdings

2020-06-24

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för att företräda Brock Holdings erbjuder svenska investerare att köpa värdepapper.

Brock Holdings existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Brock Holdings har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Brock Holdings har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. Brock Holdings har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns i FI:s företagsregister.

Brock Holdings har en webbplats (https://brockholdings.com/) och använder följande kontaktuppgifter:

Brock Holdings
Delite Court
4 Cornwall Street
Kowloon Tong
Kowloon
Hong Kong

Telefon:
+852 3016 1789
+852 6570 3706

och

No. 36, Section 3
Roosevelt Rd
Zhongzheng District
Taipei
Taiwan

och

POS Plaza
480 Pudian Road
Pudong Xinqu
Shanghai
China

och

37-6, Nishi-Shinbashi 2-Chome
Minato-Ku
Tokyo
Japan

Laddar sidan