Varning för EXM solution

2020-03-25

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för
att företräda EXM solution erbjuder svenska investerare handel med
värdepapper.

EXM solution existerar inte enligt FI:s efterforskningar. EXM solution har inte
tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet
i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande
verksamhet för EXM solution har heller inte anmälts till Finansinspektionen
från något annat EES-land. EXM solution har inte heller tillstånd att driva
finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att
de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att
driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på
www.fi.se under Företagsregistret.

EXM solution har en webbplats (www.exmsolution.com) och använder
följande kontaktuppgifter:

Cnr Old and Church Street, Commonwealth of Dominica
Piccadilly Mayfair, London, W1J 7NW
Emanouil Roidi, Limassol Cyprus

Telefon:
+43 720778211
+35 220301949
+44 2080891237

Mejl: support@exmsolution.com

Laddar sidan