Varning för Fortuna Private Investments

2020-08-19

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för att företräda Fortuna Private Investments erbjuder finansiella tjänster.

Fortuna Private Investments utger sig för att ha kontor i Sverige men existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Fortuna Private Investments har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Fortuna Private Investments har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Fortuna Private Investments har en webbplats (https://www.fortunaprivate.com/) och använder följande kontaktuppgifter:

Fortuna Private Investments
Kistagången 20b
164 40 Kista,
Sweden

1 Willis Street, Level 6,
Wellington, 6011
New Zealand

Manulife Place
10180 - 101 Street, Suite 3400,
Edmonton, Alberta, T5J 3S4
Canada

Telefon:
+46 090 6954377

Mejl: support@fortunaprivate.com

Laddar sidan