Varning för PremiumBorsa

2020-09-07

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för att företräda PremiumBorsa erbjuder svenska investerare handel med värdepapper.

PremiumBorsa existerar inte enligt FI:s efterforskningar. PremiumBorsa har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för PremiumBorsa har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. PremiumBorsa har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Premium Borsa har en webbplats (www.premiumborsa.com) och använder följande kontaktuppgifter:

Telefon:
+44 2031908725

Mejl: support@premiumborsa.com

Laddar sidan