Varning för Cash Forex Group / CFX

2021-08-09

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig representera Cash Forex Group (CFX) erbjuder finansiella tjänster till svenska konsumenter.

CFX existerar inte enligt FI:s efterforskningar. CFX har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för CFX har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

CFX har en webbplats (www.cfxisverige.se) och använder följande kontaktuppgifter:

Cash Forex Group / CFX

Mejl:

info@cfxisverige.se
sales@cfxisverige.se
order@cfxisverige.se

Laddar sidan