Varning för Euro Clearing Bank Sweden

2021-11-24

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig representera Euro Clearing Bank Sweden erbjuder finansiella tjänster till konsumenter.

Euro Clearing Bank Sweden existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Euro Clearing Bank Sweden har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Euro Clearing Bank Sweden har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Euro Clearing Bank Sweden har en webbplats (www.euroclearingbank.se) och använder följande kontaktuppgifter:

Euro Clearing Bank Sweden

Telefon:
+ 46 8 12420980

Mejl:
info@euroclearingbank.se

Laddar sidan