Varning för Tradingcentralen

2021-02-11

Finansinspektionen (FI) har fått uppgift om att representanter som utger sig för att företräda Tradingcentralen erbjuder svenska investerare handel med värdepapper samt hjälp att återfå pengar som förlorats i bedrägerier. De påstår sig samarbeta med företaget Topindex, detta företag finns också på varningslistan.

Tradingcentralen existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Tradingcentralen har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Tradingcentralen har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Tradingcentralen använder följande kontaktuppgifter:

Tradingcentralen / Stockholms tradingcentral
Klarabergsviadukten

Mejl: danieltrade@topindex.co

Laddar sidan