Varning för Fullmarkets

2022-04-29

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig representera Fullmarkets erbjuder finansiella tjänster till konsumenter.

Fullmarkets existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Fullmarkets har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Fullmarkets har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. Fullmarkets har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Fullmarkets har en webbplats (www.fullmarkets.com ) och använder
följande kontaktuppgifter:

Adress:Fullmarkets / Beradora Ltd,33 George St,London WIU 3 QP,UK
Mejl: support@fullmarkets.com

Laddar sidan