Varning för Grand Pacific Trade

2022-05-04

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig representera Grand Pacific Trade erbjuder finansiella tjänster till svenska investerare.

Grand Pacific Trade existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Grand Pacific Trade har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Grand Pacific Trade har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land. Grand Pacific Trade har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget verkar ha sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Grand Pacific Trade har en webbplats (www.grandpacifictrade.com) och använder följande kontaktuppgifter:

Telefon:
+611800961550

Mejl:
support@grandpacificservices.com

Laddar sidan