Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Branschfördelning företag under FI:s tillsyn

Diagram: Branschfördelning företag under FI:s tillsyn

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem.

Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet. Dessutom verkar vi för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

FI:s uppgifter har utökats på senare år vilket åtföljts av ökade anslag från regeringen. I dag arbetar drygt 450 personer på FI. De flesta är jurister och ekonomer.

Aktuellt

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7Zx5QT7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp