Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Finansinspektionen leds av en styrelse med ansvar för myndighetens verksamhet. Styrelsen beslutar i principiella frågor och i frågor som i övrigt är av större vikt, exempelvis nya regler, sanktioner och planering av FI:s verksamhet.

Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Styrelsens ledamöter utses av regeringen för tre år i taget. Ledamöterna ska ha kompetens från näringsliv eller finansmarknad, men får samtidigt inte arbeta i ett företag som står under FI:s tillsyn.

Finaninspektionens styrelse består av:

  • Sven-Erik Österberg, ordförande, landshövding
  • Maria Bredberg Pettersson, vice ordförande
  • Marianne Eliason, f d justitieråd 
  • Anders Kvist, finansdirektör och vice vd 
  • Astri Muren, professor
  • Hans Nyman, hovrättsråd
  • Gustaf Sjöberg, docent
  • Erik Thedéen, generaldirektör för FI
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7Zx5QT7Z}rlyt%sl%ttzy7^%t%y}pw%sp7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp