Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2012-03-13

PRESSMEDDELANDE

Belåningsgraderna minskar för första gången på tio år och andelen hushåll med nya lån över 85 procent har halverats sen 2009. Det visar Finansinspektionens uppföljning av bolånetaket.

Den 1 oktober 2010 införde FI en begränsning av belåningsgraden på bostäder, ett så kallat bolånetak. Under senhösten 2011 genomförde FI en stor undersökning för att följa upp hur banker och hushåll anpassat sig till det nya regelverket.

Undersökningen visar att bolånetaket fungerar. För första gången sen 2002, då jämförbara uppgifter finns tillgängliga, har belåningsgraderna sjunkit i Sverige.

Dessutom har andelen hushåll med nya lån över 85 procent i belåningsgrad minskat från 20 till 9 procent på två år. Undersökningen visar samtidigt att i princip alla hushåll (98 procent) som lånar över bolånetaket amorterar. 

FI:s undersökning baseras på samlad data om bankernas utlåning samt ett detaljerat stickprov av beviljade bolån mellan den 26 sept och 6 okt 2011. Dessutom har FI ställt en rad kvalitativa frågor till bankerna om deras erfarenheter av bolånetaket.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7Op5%s%vpy%svl5mzwlypxl}vylyopy7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp