Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2007-09-28

PRESSMEDDELANDE
 
Carnegie Investment Bank varnas av Finansinspektionen på grund av allvarliga brister i styrningen och kontrollen av företagets verksamhet. Carnegie ska därtill betala högsta möjliga straffavgift på 50 miljoner kronor. FI kräver att företaget byter ut VD och kallar till en extra bolagsstämma för att utse nya styrelseledamöter.
 
Styrelsen och ledningen för Carnegie får allvarlig kritik i FI:s beslut som offentliggörs i dag. FI konstaterar att styrningen av verksamheten har varit motsägelsefull och bankens interna regler har varit ofullständiga. Kontrollfunktionerna har varit väsentligt underdimensionerade i förhållande till verksamhetens omfattning och risk.
 
Ansvarsfördelningen har varit otydlig och väsentliga granskningsuppgifter har lagts på personer som saknat erforderlig kompetens för uppgiften. Styrelsens uppföljning av riskerna har inte varit tillräckligt kraftfull. Bankens årsredovisningar för 2005 och 2006 har gett bristfällig information av tradingverksamheten. FI avser att anmäla ansvariga revisorer under perioden till Revisorsnämnden.
 
Mot denna bakgrund finns skäl för FI att ingripa mot Carnegie i form av återkallelse av företagets tillstånd eller varning. Banken har under utredningen presenterat ett åtgärdsprogram. FI finner därför att varning är en tillräckligt ingripande åtgärd, i kombination med en straffavgift på 50 miljoner kronor. FI vill säkerställa att åtgärdsprogrammet genomförs och utnyttjar därför rätten att kräva att Carnegie kallar till en extra bolagsstämma för att utse nya styrelseledamöter. FI beslutar också att företaget ska byta VD.
 
Den 25 maj 2007 offentliggjorde Carnegie att tradingresultatet överskattats med sammanlagt 630 miljoner kronor för perioden 2005–2007. Enligt banken har tre personer på tradingavdelningen påverkat värderingen av vissa kontrakt genom att basera en teoretisk värdering på orealistiska volatilitetsantaganden. FI har i sin utredning kunnat konstatera att alla värderingsuppgifter funnits tillgängliga för kontroll i bankens system. Att felaktig värdering har kunnat fortgå under så lång tid beror enligt FI:s uppfattning på att det har funnits allvarliga brister i styrningen och kontrollen av bankens verksamhet.
 
Se webbsändningen av FI:s presskonferens

Läs mer
Dokument Extern länk
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7[}p%s%s7[}p%s%sxpoopwlyopy7Wt%s%tly7QT5%vl}yl}5Nl}yprtp5rp}5%s%t}lqql%vrtq%t5{l5?85xtwuzyp}5v}5zns5m%y%tp}5%u%t5aO5zns5%s%t%y}pw%sp7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp