Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Gäller från 2014-04-01

Sammanfattning

Finansinspektionen inför nya regler om styrning, riskhantering och kontroll för kreditinstitut.

Föreskrifterna omfattar bland annat krav på oberoende kontrollfunktioner, interna regler, rutiner och processer som företagen ska ha för att säkra en god styrning, riskhantering och kontroll.

De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2014.

Ändringar i grundförfattningen

FI föreskriver att 5 kap. 12 § ska upphöra att gälla och ändrar även paragrafnumreringen till följd av detta.
ändr 2016:8

FI genomför vissa av kapitaltäckningsdirektivets regler om bolagsstyrning och riskhantering, däribland krav på tillämpning på gruppnivå och krav på inrättande av riskutskott i betydande företag. Företagen ska även ha en mångfaldspolicy och en återhämtningsplan. Det ställs även krav på att företagen ska avsätta tillräckligt med resurser för att utbilda styrelseledamöterna. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:30

Ändringar


Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp