Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Kapitaltäckningsreglerna ger företagen flera möjligheter att välja mellan olika metoder när de beräknar storleken på den kapitalbas som behövs för att möta förluster som beror på de kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som företagen utsätter sig för. Ju mer riskkänslig en metod är desto bättre bild ger den av risken i verksamheten.

Kapitaltäckningsreglerna innebär att företagen ska ha fungerande riskhanteringssystem för att kunna överblicka riskerna i verksamheten. De ska regelbundet offentliggöra information om sina finansiella förhållanden.

Det nuvarande kapitaltäckningsregelverket trädde i kraft den 1 januari 2014. Därmed införlivades EU-reglerna och den första delen av den så kallade Basel 3-överenskommelsen i svensk rätt.

De tidigare reglerna trädde i kraft den 1 februari 2007 och införlivade den så kallade Basel 2-överenskommelsen i svensk rätt. Dessa regler gäller fortfarande för vissa kategorier av företag (se beslutspromemoria till FFFS 2013:27).


 

Mer övergripande information om kapitaltäckningsreglerna finns bland annat  på Baselkommitténs och kommissionens webbplatser.

EU-kommissionen och Europeiska bankmyndigheten (Eba) har sammanställt vanliga frågor och svar om det nya kapitaltäckningsregelverket. Den som önskar kan även själv ställa frågor på EU-kommissionens webbplats.

Kontakt

  • Kapital- och redovisningsenheten

    This is a mailto link

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEvl{t%tlwKqt6%spvl{t%tlwKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp