Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2015-12-23

FI har tillsammans med Finansdepartementet och Riksbanken lämnat svar till två samråd från EU-kommissionen om EU:s regelverk för finansiella tjänster och om harmonisering av marknaden för säkerställda obligationer. 

Samrådet om EU:s regelverk för finansiella tjänster innefattar en rad olika ämnen och generellt sett stödjer vi det arbete som pågår i EU och internationellt för att färdigställa det reformpaket som togs fram efter krisen och vi välkomnar kommissionens arbete att  förbättra EU:s regelverk.

Samrådet om säkerställda obligationer sonderar intresset för att utveckla ett europeiskt regelverk för säkerställda obligationer. Säkerställda obligationer är en viktig källa till finansiering för de svenska bankerna och marknaden har historiskt varit robust, även under kristider. Därför är det av största vikt att förtroendet för denna marknad inte skadas och att regelverken inte urholkas.

Den gemensamma ståndpunkten är att vi är tveksamma till EU-lagstiftning/direkt harmonisering och i stället föredrar frivillig anpassning och icke-lagstiftande samordningsåtgärder som till exempel rekommendationer utfärdade av EU-kommissionen.

Prenumerera på FI:s förslag till nya regler

FI skickar alltid förslag till nya föreskrifter på remiss. De publiceras också på FI:s webbplats. Prenumerera så får du ett mejl varje gång det kommer ett nytt förslag.

Läs mer

 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prwp}7]pxt%s%s%vl}7P`5qz}%swlr7Wt%s%tly7^%vl}5{l5P`5qz}%swlr5}prpw%vp}5qz}5qtyly%stpwwl5%tuly%s%tp}7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp