Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Ärendetyp Handläggningstid
Medgivande att beräkna kapitalkravet för
vissa marknadsrisker som kapitalkravet för
kreditrisker
3 månader
Medgivande att räkna värdet av vissa
kapitaltillskott och reserver som primärt eller
supplementärt kapital
3 månad
Medgivande att vid beräkningen av kapital-
kravet för vissa marknadsrisker använda annan
metod (s.k. Value at Risk-modell)
12 månader
Medgivande att använda viss metod för
konsolidering
3 månader
Medgivande att undantag för stora exponeringar
mot koncernföretag ska gälla för koncern i vilken
moderföretaget är ett svenskt holdingföretag med
finansiell verksamhet
3 månader
Medgivande om att undanta/utelämna visst företag
från beräkning av kapitalkrav respektive tillsyns-
redovisning för en finansiell företagsgrupp
3 månader
Anstånd med att nedbringa stora exponeringar 1 månad
Medgivande att överskrida gränsvärdena
för stora exponeringar om institutet uppfyller
särskilda kapitalkrav
3 månader
Medgivande till inlösen/återköp av primärkapital-
tillskott, eviga förlagslån och tidsbundna förlagslån
1 månader

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår
  • Handläggningen påbörjas först efter att avgiften är betald
  • Betala till FI:s bankgiro 5050-6922
  • Ange alltid FI:s diarienummer som referens
  • Vid betalning från utlandet, använd vårt kontonummer (IBAN) SE3312000000012810104549 hos Danske Bank med BIC-kod DABASESX.
 
 
xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%tlyo7Slyowlrrytyr%s%ttop}7Vl{t%tlw%tlnvytyr7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp