Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Med betaltjänster menas enligt lagen (2010:751) om betaltjänster:

  • tjänster som gör det möjligt att sätta in på och ta ut kontanter från ett betalkonto samt de transaktioner som krävs för förvaltning av kontot,
  • genomförande av betalningstransaktioner, inklusive överföring av medel som även kan täckas av ett kreditutrymme, genom autogiro, kontokort eller andra betalningsinstrument, eller kontobaserade betalningar,
  • utfärdande av kontokort eller andra betalningsinstrument,
  • inlösen av transaktionsbelopp där ett betalningsinstrument har använts,
  • penningöverföring, eller
  • genomförande av betalningstransaktioner där betalaren godkänner transaktionen med någon form av utrustning för telekommunikation, digital teknik eller informationsteknik, och betalningen sker till systemoperatören, som endast fungerar som mellanhand mellan betaltjänstanvändaren och leverantören av varorna eller tjänsterna.

Den som omsätter betaltjänster för motsvarande mer än 3 miljoner euro per månad måste ha tillstånd för att få driva verksamheten och kallas i lagen för betalningsinstitut. Den som omsätter ett lägre belopp kan ansöka om att undantas från tillståndsplikt och kallas för registrerad betaltjänstleverantör.

Betaltjänstombud

Den som enbart är ombud (betaltjänstombud) ska inte ha ett eget tillstånd, men ska vara anmäld till Finansinspektionen av sin huvudman.

Ansökan ska innehålla

Vad en ansökan om att bli betalningsinstitut eller registrerad betaltjänstleverantör ska innehålla framgår av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Se även ansökningsformulär under "Läs mer".

Avgifter

I samband med ansökan ska en avgift betalas till FI på bankgiro 5050-6922. Ange på avin vad betalningen avser.

Avgiften för prövning av en ansökan om tillstånd är 155 000 kronor.

Avgiften för prövning av ansökan om undantag från tillståndsplikt är för juridiska personer 71 000 kronor och för fysiska personer 50 000 kronor.

Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift.

Betalningsinstitut ska betala 65 000 kronor i tillsynsavgift per år.

Juridiska personer som har medgetts undantag från tillståndsplikt ska betala 26 000 kronor och fysiska personer 13 000 kronor i tillsynsavgift per år.

Betaltjänstombud betalar inga avgifter till FI.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom tre månader förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Lämna material till FI

Så här underlättar du vår handläggning och undvikar att vi tolkar information fel.

Lämna material till FI – struktur, filformat och skydd av information

 
xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp