Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

2009-05-18

Såväl bankkunder som bankrådgivare tycker att gränsen mellan rådgivning och försäljning är svår att dra. Det visar en undersökning som Kungliga Tekniska Högskolan och Finansinspektionen gjort.
 
I stora drag är bankkunder och rådgivare ense om hur rådgivningen fungerar. Enligt båda läger lever rådgivningen också upp till de krav som lagen ställer. Kunderna uttrycker ett stort förtroende för sin bank, sina rådgivare och de råd de får. Men i vissa delar går bilden isär.
 
Till exempel har kunderna inte den klara bild av risker med olika placeringar som rådgivarna tror att de förmedlat. Rådgivarna uppfattar också kunderna som mer beredda riskera att förlora en del av sitt sparkapital än vad de egentligen är.
Bankerna bör själva ta största ansvaret för att utveckla rådgivningen för att bättre tillfredställa såväl kunder som rådgivare.
 
Undersökningen bekräftar också en tidigare bild av att det finns osäkerhet om vad som faktiskt dokumenteras i rådgivningen, trots att det finns klara regler om detta.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7]l{{z}%tp}7Wt%s%tly7Zvwl}5r}ly%s5xpwwly5}lo5zns5qz}%slwuytyr5:88DC7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp