Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Finansinspektionen ansvarar för den officiella statistiken på finansmarknadsområdet. Mycket av den statistik vi samlar in publiceras och distribueras av Statistiska centralbyrån (SCB).

Grunden för FI:s tillsyn är de finansiella data som företagen är skyldiga att rapportera till oss. Till sin hjälp finns ett internetsystem som gör säker och snabb överföring av data möjlig.

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7_tww%s%yy7^%tl%tt%s%ttv7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp